Fidusreparation af et standur.
Her ses et eksempel på en rigtig fidusreparation, udført af en der vil lege urmager.
Er det lavet af en urmager vil jeg anbefale at vedkommende returnerer sit svendebrev.
Et leje der er slidt er forsøgt repareret ved at banke hullet mindre.
Dette har katastrofale følger. Se næste billede.
Når lejehullet er banket sammen vil det svække metallet og samtidig danne en skarp kant.
Dette har bevirket at tappen på hjulet er slidt helt tynd midtpå. Har uret fået lov til at gå lidt
længere vil tappen til sidst knække af og hjulet vil blive total smadret.
SÅDAN LAVES DET AF EN FAGMAND
Den slidte tap er drejet af og en ny tap er boret i.
Alle tapper slibes og poleres
Det ødelagte lejehul bores ud og en ny messingforing sættes i.
SÅDAN SKAL DET LAVES.
Endnu et eksempel på en fidusrep. der er gået galt.
TILBAGE
Og her er den seneste til samlingen. Her har der rigtig været gang i hammer og kørner. Den person som har lavet dette vil kunne få guldmedalje i "KLAMP"